assenholt_soloOut of Office: Ex Officio
Soloudstilling af Søren Assenholt

Er du klar til at nedbryde din modstand mod forandring?
Føler du dig som en passioneret medarbejder?
Matcher dit potientiale dit talent?
Har du et Quick-Win mindset?
Vi evaluerer kl. 14.30.

Med
Out of Office: Ex Officio inviterer Søren Assenholt indenfor på kontoret. Kontoret ligger midt i en virkelighed, hvor arbejdspladser bemandes af arketypiske ‘solid-citizens’ og ‘super-performers’ og man kan ringe på en klokke og fejre ‘god performance’ med hele kontoret. Men er denne nye norm ved at få gulvet til at synke væk under os? Kontoret findes i et velfærdssamfund i forandring, hvor krav om vækst, selvudvikling og selvledelse er mindst lige så centrale spillere som trepartsforhandlinger og stress-forebyggelse.
Udstillingen består af nyt skulptur- og reliefarbejde, og midt i rummet står installationen Our Offices Have Hardwood Floors; et helt kontorlandskab, hvor gulvets fundamentale bærekraft er gået i opløsning. Dér, mellem ringbind og ryglæn, træder Søren Assenholts skulpturelle håndværk i karakter, og fremkalder en plastisk omfavnelse mellem kontorets inventar og det gulv, vi alle troede, vi kunne stå sikkert på.

Fernisering: Fredag d. 4. marts 2016 fra 17-19
Bendixen Contemporary Art
Palægade 5
1261 København K
bendixenart.dk
English:
Out of Office: Ex Officio
Solo exhibition by Søren Assenholt

Are you ready to overcome your adversity to change?
Do you feel like a passionate employee?
Does your potential match your talent?
Do you have a quick-win mindset?
We will evaluate at 2.30PM

In
Out of Office: Ex Officio Søren Assenholt invites you into the office. The office lies in the middle of a reality, in which workspaces are manned by archetypical ‘solid-citizens’ and ‘super-performers’, and you can ring a bell to celebrate your ‘outstanding performance’ with the entire office. But is this new norm pulling the rug out from under us? The office is set in a welfare state in flux, where demands of sustained growth, personal development and self-management are as central players as labor negotiations and stress-prevention.
The exhibition consists of new sculpture- and releif-work, and features the installation
Our Offices Have Hardwood Floors; an entire office landscape, in which the fundamental support of the floor has dissolved. There, between binders and backrests, the sculptural craftsmanship of Søren Assenholt shines through, and produces a plastic embrace between the furniture of the office, and the floor, on which we all thought we stood safely.

Opening: Friday, March 4th, 2016, 5-7PM
Bendixen Contemporary Art
Palægade 5
1261 Copenhagen K
bendixenart.dk